Blomdahl Medical Beauty systems 
är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material.
Det är sterila inkapslade engångskassetter där endast medicinska och hudvänliga material används,
allt för att din håltagning ska bli så bra som möjligt.